nadpissivt

ATELIERS DE CONVERSATION
Искате ли да приложите и подобрите знанията си по френски? Елате да участвате в нашите разговорни семинари в приятелска среда, благоприятстваща обмен и учене. Семинарите се ръководят от професионалисти с доказан опит в преподаването на език в чужбина.
ПУБЛИКА :
Тези семинари са предназначени за възрастни и ученици, които вече имат основни познания по френски (препоръчително е начално (A2) или средно ниво (B1-B2).
Групите се формират според нивото на участниците.
Тези разговорни езикови програми не заместват уроците по френски. Те завършват учебната пътека, като предлагат възможност за групова дискусия, обогатяване на речниковия запас и развиване на способността за изразяване.
Всеки е поканен да изрази себе си по по-естествен и спонтанен начин.


ЦЕЛ :
В обобщение, тези семинари позволяват:
*да се придобият добри вербални умения,
*да се обогати лексикалният запас,
*да се изразявате с лекота, по-ясно и по-естествено.


Тези семинари целят да насърчат публичното говорене, разбирането и устното изразяване в спокойна и приятелска среда. Те също могат да бъдат възможност за по-добро разбиране на френското общество в неговите социални и културни измерения, както и неговите кодове.
Разглежданите теми са различни всяка седмица и се третират в различни форми:
*прожекции на откъси от филми, слушане на репортажи, откриване на книги и статии в пресата
* симулации на реални ситуации, изразяване на гледна точка, ролеви игри
*актуални теми и общи дискусии
Начин на преподаване: онлайн курсове. Малки групи (10 участника), LMS (Learning Management System) платформа.
Дни на провеждане: сряда и неделя
Календар на курса : Курсове сутрин (10h00-11h00) или (11h30-12h30).
Академията предлага безплатна първа консултация и тест за определяне на ниво.
Напредъкът в обучението се осъществява чрез месечна оценка за прогреса.
Информация и записвания на: hrprojects.julianahr@gmail.com или на телефон 088 549 3575.


https://www.yumpu.com/…/67847523/ateliers-de-conversation