nadpissivt

Предстои второто събитие от поредицата Smart Factory Asks на Schneider Electric
Събитието е насочено към академичната общност - студенти, преподаватели,
екипи от образователните и кариерни центрове, а фокусът на изданието е "Как можете да защитите в бъдеще жизнения цикъл на
вашия устойчив продукт?

Дата: 30 май (вторник) от 10:30 ч.

Schnajder