nadpissivt

Конкурс за устойчиви инженерни проекти – „Зелени Инженери*
GreenUP е платформа за устойчиви стартъпи и младежко предприемачество,
предлагаща безплатни състезания, програми, конкурси, награди,
насочени към студенти и млади професионалисти, на екологична тематика. Ако обичате предиавикателствата, включете се в конкурса за устойчиви инженерни проекти.

Green Engineers Post 2

Светът е изправен пред безпрецедентни екологични предизвикателства и
нуждата от устойчиви инженери никога не е била по-голяма.
Зелените инженери имат потенциала да повлияят на приемането и интегрирането
на устойчиви практики в различните индустрии, проправяйки път към едно
по-устойчиво и екологично бъдеще. Предлагаме на студенти и млади професионалисти, които
имат опит с устойчиви инженерни проекти да се включат в конкурса.
Ако сте работили по теоретичен или истински проект в една от следните
категории, участвайте и получете награда:
- Слънчева Енергия
- Вятърна Енергия
- Воден Сектор
- Технология за Декарбонизация
- Геотермална Енергия
- HVAC Сектор (отопление, вентилация, климатизация, качество на въздуха)
- Технологии Релевантни за Енергийния Сектор (дронове, роботика, etc)
Научете повече на https://green-up.earth/bg/green-engineers/
Кандидатствайте на https://forms.gle/KsF5rdaC5PnXy7SM9