nadpissivt

Circular Startups Challenge
GreenUP е платформа за устойчиви стартъпи и младежко предприемачество, предлагаща безплатни състезания, програми, конкурси, награди,
насочени към студенти и млади професионалисти, на екологична тематика.
Вмомента има 2 отворени възможности, подходящи за студенти:

Circular Challenge Partner Post

* Безплатна 8-седмична акселераторска програма за създаване на стартъпи
за кръгова икономика - Circular Startups Challenge:*" Кандидатствайте до 15
май и се включете в безплатна онлайн програма за създаване на иновативни
кръгови стартъпи!
Circular Startups Challenge (Кръгови Стартъпи) е безплатна онлайн програма,
която има за цел да улесни създаването на нови стартиращи фирми, част от
кръговата икономика.
Ако имате желание да трансформирате отпадъците в ценни ресурси или да
разработвате иновативни услуги, които се адаптират към бъдещата динамика на
кръговата икономика, ви каним да се присъедините към нас, за да постигнете
устойчиво въздействие!
Научете повече на https://green-up.earth/bg/circular-startups-challenge/
Кандидатствай на https://forms.gle/BdfzgLo7nFMJoNEt5 до 15 май!"