nadpissivt

И Н Ф О Р М А Ц И Я
за свободните работни места в Благоевградски регион
по Бюра по труда към 10.04.2023г.


Дирекция “Бюро по труда” – гр. Благоевград
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 11 места
1 Асистент Висше образование
5 Медицински сестри Висше образование
1 Инженер, автоматизация на производство Висше образование
1 Библиотекар Висше образование
1 Инженер Висше образование
1 Специалист, маркетинг и реклама Висше образование
1 Социален работник Висше образованиe
Дирекция “Бюро по труда” – гр. Гоце Делчев
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 4 места
2 Организатор, производство Висше образование
1 Мениджър екип Висше образование
1 Специалист, технически контрол Висше образование
Дирекция “Бюро по труда” – гр. Разлог
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 16 места
1 Лекар, образна диагностика Висше образование
1 Лекар, клинична лаборатория Висше образование
1 Лекар, уролог Висше образование
2 Лекар, микробиолог Висше образование
1 Лекар, ендокринолог Висше образование
1 Лекар, нефролог Висше образование
1 Лекар, анестезиолог Висше образование
1 Лекар, невролог Висше образование
1 Лекар, гастроентеролог Висше образование
1 Лекар, хирург Висше образование
1 Медицинска сестра, анестезиология Висше образование
1 Медицинска сестра, операционна Висше образование
2 Лекар дентална медицина Висше образование
1 Управител на хотел Висше образование


Дирекция “Бюро по труда” – гр. Петрич
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ - 11 места
1 Административен асистент Висше образование
1 Машинен инженер Висше образование
1 Мениджър, производство Висше образование
1 Инженер, производство Висше образование
1 Координатор по безопасност и здраве Висше образование
2 Отчетник, планиране на материали Висше образование
1 Рецепционист Висше образование
3 Строителен инженер Висше образование


Дирекция “Бюро по труда” – гр. Сандански
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 2 места
1 Специалист, компютърни мрежи и системи Висше образование
1 Учител, практическо обучение Висше образование


Дирекция “Бюро по труда” – гр. Кюстендил
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 35 места
1 Психолог Висше образование
14 Лекари Висше образование, 1 г. опит
10 Фелдшери Висше образование, 1 г. опит
2 Лекарски асистенти Висше образование, 1 г. опит
1 Технически ръководител В и К район "Висше образование                                                                                                                                                                                                 1 Учител по испански език Висше образование
1 Учител по български език Висше бразование
1 Учител по математика Висше образование
1 Сътрудник, социални дейности Висше образование
2 Рецепционисти, хотел Висше образование
1 Счетоводител Висше образование


Дирекция “Бюро по труда” – гр. Дупница
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ - 4 места
1 Оперативен счетоводител Висше образование
1 Старши химик Висше образование,по чл.38,ал.1 от ЗХУ
1 Химик Висше образование,по чл.38,ал.1 от ЗХУ
1 Социален работник, хора с увреждания и социални услуги Висше образование, обект гр. Кочериново