nadpissivt

И Н Ф О Р М А Ц И Я
за свободните работни места в Благоевградски регион
по Бюра по труда към 20.03.2023г.

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Благоевград
Тел. за връзка 073/ 88-76-96
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 7 места
1 Асистент Висше образование
5 Медицински сестри Висше образование
1 Инженер, автоматизация на производство Висше образование


Дирекция “Бюро по труда” – гр. Гоце Делчев
Тел. за връзка 0751 / 61263
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 5 места
2 Организатор по производството Висше образование
1 Мениджър екип Висше образование
1 Специалист "Технически контрол" Висше образование
1 Начален учител. Висше образование


Дирекция “Бюро по труда” – гр. Разлог
Тел. за връзка 0747/80-903
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 16 места
1 Лекар, образна диагностика Висше образование
1 Лекар, клинична лаборатория Висше образование
1 Лекар, уролог Висше образование
2 Лекар, микробиолог Висше образование
1 Лекар, ендокринолог Висше образование
1 Лекар, нефролог Висше образование
1 Лекар, анестезиолог Висше образование
1 Лекар, нервни болести Висше образование
1 Лекар, гастроентеролог Висше образование
1 Лекар, хирург Висше образование
1 Медицинска сестра, анестезиология Висше образование
1 Медицинска сестра, операционна Висше образование
2 Лекар дентална медицина Висше образование
1 Управител на хотел Висше образование


Дирекция “Бюро по труда” – гр. Петрич
Тел. за връзка 0745/ 2-11-52
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ - 8 места
1 Административен асистент Висше образование
1 Машинен инженер Висше образование
1 Мениджър "Производство" Висше образование
1 Инженер по производството Висше образование
1 Координатор по безопасност и здраве Висше образование
2 Отчетник, планиране на материали Висше образование
1 Рецепционист, хотел Висше образование


Дирекция “Бюро по труда” – гр. Сандански
Тел. за връзка 0746/ 3-09-24
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 2 места
1 Специалист "Компютърни мрежи и системи" Висше образование
1 Учител по практическо обучение Висше образование


Дирекция “Бюро по труда” – гр. Кюстендил
Тел. за връзка 078/55-04-82
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 8 места
1 Психолог Висше образование
1 Експерт "Информационно обслужване и услуги" Висше образование
1 Технически ръководител В и К район Висше образование
1 Завеждащ административна служба и касиер Висше образование
1 Учител по испански език Висше образование
1 Счетотоводител Висше образование
1 Сътрудник, социални дейности Висше образование
1 Електротехник, промишлено производство Висше образование


Дирекция “Бюро по труда” – гр. Дупница
Тел. за връзка 0701/5-05-38
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ - 10 места
1 Експерт "Системен софтуер за база данни" Висше образование
1 Маркетинг мениджър Висше образование
1 Музеен педагог Висше образование
1 Ръководител, лаборатория за консервация и реставрация Висше образование
1 Главен счетоводител Висше образование
5 Инженери поддръжка Висше образование