nadpissivt

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Агенция по заетостта

Дирекция „Регионална служба по заетостта” – гр. Благоевград

"И Н Ф О Р М А Ц И Я
за свободните работни места в Благоевградски регион
по Бюра по труда към 24.10.2022г."

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Благоевград
Тел. за връзка 073/ 88-76-96
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 2 места
1 Експерт Висше образование
1 Учител, детска градина Висше образование

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Гоце Делчев
Тел. за връзка 0751 / 61263
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 3 места
2 Главен експерт Висше образование
1 Учител, общ. учебен предмет в гимназиален етап Висше образование

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Разлог
Тел. за връзка 0747/80-903
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 16 места
1 Лекар, кардиолог Висше образование
1 Лекар, гастроентеролог Висше образование
1 Лекар, вътрешни болести Висше образование
2 Лекари, анестезиолози Висше образование
1 Лекар, хирург Висше образование
2 Лекари, инфекциозни болести Висше образование
1 Лекар, нервни болести Висше образование
2 Медицинска сестра, операционна и превързочна техника Висше образование
1 Инженер, конструктор Висше образование
1 Библиотекар Висше образование
1 Специалист,маркетинг и реклама Висше образование
1 Технически ръководител,строителство Висше образование
1 Организатор Висше образование

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Петрич
Тел. за връзка 0745/ 2-11-52
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ - 4 места
1 Инженер, механик Висше образование
2 Инженер, строителен Висше образование
1 Координатор по безопасност и здраве Висше образование

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Сандански
Тел. за връзка 0746/ 3-09-24
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 11 места
2 Медицински сестри Висше образование, Медицина
2 Инженер, механик Висше образование, Икономика
1 Агроном,лозарство,градинарство и овощарство Висше образование, растениевъдство
1 Корординатор по безопасност и здраве Висше образование
2 Началник смяна Висше образование
1 Учител, детска градина Висше образование
1 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше образование
1 Координатор по безопасност и здраве Висше образование

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Кюстендил
Тел. за връзка 078/55-04-82
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 6 места
1 Социален работник Висше образование/Педагогика
1 Психолог Висше образование/Психология/работа с компютър
1 Логопед Висше образование/Логопед
1 Електротехник,промишлено производство Висше, средно образование/ Електротехника, електроника и автоматика
1 Учител по математика, информатика, педагогика Висше образование/математика, информатика и педагогика
1 Машинен инженер Висше образование/ Инженер, машинен

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Дупница
Тел. за връзка 0701/5-05-38
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ - 8 места
1 Начален учител Висше образование
2 Медицински сестри Висше образование
1 Редактор,вестник Висше образование
1 Репортер,журналист Висше образование
3 Организатори,ремонт и подръжка Висше образование