nadpissivt

 Виртуален форум за образование и професионална реализация
На 18 ноември 2022 ще се проведе третия "Виртуален форум за образование и професионална реализация", организиран от Френския институт в България и Агенция Кампус Франс.

Този форум е насочен към франкофони и нефранкофони, и ще даде възможност за среща с представители на френски висши учебни заведения и на университетските франкофонски програми в България.

Френски компании в България също ще участват на изложението, за да предложат на студенти и дипломирани специалисти възможности за стаж и работа.

Представени са и възможностите за предоставяне на стипендиите на френското правителство.

Участието във форума е безплатно, но е необходима регистрация в сайта:
https://bg.studyinfrancevirtualfairbalkans.com
Събитието ще се проведе от 10.00 до 18.00 ч.

ForumVirtuel PostAnnouncement

3 секции ще бъдат обособени :

• В Секция « Учебни заведения » представителите на френските висши учебни заведения и на франкофонските програми в България ще проведат индивидуални срещи със студенти, заинтересовани от учебните програми, които предлагат.

• Секция « Предприятия » ще даде възможност за срещи с представителите на предприятия в България, които предлагат позиции за работа и стаж.

• Тематични конференции са предвидени в Секция « Уебинари ».

Специално разработената виртуална платформа https://bg.studyinfrancevirtualfairbalkans.com
ще даде възможност на  студентите да проведат индивидуални срещи по предварително изготвен график с представителите на френските висши учебни заведения и на университетските франкофонски програми в България, на предприятията както и да участват в уебинарите.

Представени са също така и възможностите за кандидатстване за стипендиите на френското правителство.