nadpissivt

ОТВОРЕНА ПРИЕМНА

Уважаеми студенти,

На 16 февруари 2017 г. от 10.00 ч. до 12.00 ч. в Отворената приемна експерти от Бюрото по труда ще информират младите хора за мерки, програми и проекти за заетост, финансирани от държавния бюджет или със средства на Европейския съюз, за възможността да кандидатстват, ще консултират за реда, процедурата и необходимите документи, ще запознават с възможността за самоинформиране по отношение на обявените работни места и стажове по специалността.