nadpissivt

И Н Ф О Р М А Ц И Я
за свободните работни места в Благоевградски регион
по Бюра по труда към 12.09.2022г.

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Благоевград
Тел. за връзка 073/ 88-76-96
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 7 места
1 Учител в група за ЦОУД Висше образование
1 Учител по география и икономика Висше образование
1 Учител, теоретично обучение /електрообзавеждане на производството/ Висше образование
1 Медицинска сестра Висше образование
2 Учители,предучилищна педагогика Висше образование
1 Служител,човешки ресурси Висше образование


Дирекция “Бюро по труда” – гр. Гоце Делчев
Тел. за връзка 0751 / 61263
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 14 места
1 Учител общ. Уч. предмет в прог. етап Висше образование,Учител по немски език
1 Специалист технически контрол Висше образование, Икономическо
1 Библиотекар Висше образование
1 Учител общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше образование,Математика
1 Учители начален етапна основното образование I-IV клас Висше образование, Педагогика
2 Учител общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше образование, Английски език
2 Главен експерт Висше образование
1 Учител методик Висше образование,Магистър/Бакалавър
1 Учител,теоретично обучение Висше образование/Бакалавър/Магистър Учител хранително вкусова промишленост.
1 Учител на деца с умствена изостаналост Висше Магистър
1 Помощник на учителя Висше Професионален бакалавър
1 Ръководител компютърен кабинет Висше образование,Учител компютърни системи


Дирекция “Бюро по труда” – гр. Разлог
Тел. за връзка 0747/80-903
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 38 места
1 Лекар, кардиолог Висше образование
1 Лекар, гастроентеролог Висше образование
1 Лекар, вътрешни болести Висше образование
2 Лекари, анестезиолози Висше образование
1 Лекар, хирург Висше образование
2 Лекари, инфекциозни болести Висше образование
1 Лекар, нервни болести Висше образование
1 Инженер, индустриални машини и системи Висше образование
1 Инженер,електроника Висше образование
1 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап Висше образование,биологични науки
2 Учител, математика Висше образование,математика
1 Учител, физика Висше образование,физика и астрономия
2 Учители, начален етап Висше образование
2 Учители по Информатика и ИТ Висше образование
4 Учител по музика Висше образование
4 Учител по изобразително изкуство Висше образование
1 Учител, практическо обучение Висше образование
2 Учител, теоретично обучение Висше образование
1 Учител по Английски език Висше образование
1 Учител по химия Висше образование
1 Старши учител Висше образование
1 Служител, човешки ресурси Висше образование,Английски език
1 Учител по Руски език Висше образование
1 Учител в група ЦОУД Висше образование
2 Медицинска сестра, операционна и превързочна техника Висше образование


Дирекция “Бюро по труда” – гр. Петрич
Тел. за връзка 0745/ 2-11-52
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ - 12 места
2 Инженер,строителен Висше образование
1 Логопед Висше образование
1 Психолог, училищен Висше образование
1 Ръководител, компютърен кабинет Висше образование
1 Счетоводител Висше образование
6 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап Висше образование


Дирекция “Бюро по труда” – гр. Сандански
Тел. за връзка 0746/ 3-09-24
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 15 места
2 Медицински сестри Висше образование, Медицина
1 Учител начален етап на основното образование Висше образование, НУП,НУПЧЕ,ПНУП
1 Учител на деца с езиково-говорни нарушения Висше образование,Логопед
2 Учители в група ГЦДО Висше образование, НУП
1 Учител, ресурсен Висше образование
1 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап Висше образование, Математика
1 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап Висше образование, Педагогика,Информационни технологии
1 Отчетник, счетоводство Висше образование, Икономика
1 Учител, теоретично обучение Висше образование
1 Ръководител/Мениджър качество Висше образование, Химични технологии
2 Учители в детска градина Висше образование, Педагогика
1 Учител общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше образование, Химични науки


Дирекция “Бюро по труда” – гр. Кюстендил
Тел. за връзка 078/55-04-82
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 44 места
3 Психолози Висше образование
1 Управител Висше образование
1 Главен експерт Висше образование
1 Специалист в социална услуга Висше образование
2 Социален работник Висше образование
2 Логопед Висше образование
1 Главен счетоводител Висше образование
1 Счетоводител Висше образование
2 Медицински сестри Висше образование
1 Асистент на лекар по дентална медицина Висше образование
3 Педагог Висше образование
1 Електротехник,промишлено предприятие Висше образование
1 Учител по английски език Висше образование
2 Учител по биология и химия Висше образование
1 Учител по физика и астрономия Висше образование
1 Учител по химия Висше образоавние
1 Учител по философия Висше образование
1 Учител по руски език Висше образование
1 Учител, теоретично обучение Висше образование
1 Учител по изобразително изкуство Висше образование
1 Учител по история и цивилизация Висше образование
2 Учител по география, икономика и музика Висше образование
1 Учител по музика Висше образование
5 Учител в ЦОУД Висше образование
1 Учител по философия и история Висше образование
1 Учител по физика и матемаматика Висше образование
1 Учител по биология и ЗО Висше образование
1 Ръководител, компютърен кабинет Висше образование
2 Учител в началнен етап на основното образование Висше образование
1 Организатор обучение Висше образование


Дирекция “Бюро по труда” – гр. Дупница
Тел. за връзка 0701/5-05-38
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ - 6 места
2 Учители БЕЛ Висше образование
1 Учител в група ЦОУД -V клас Висше образование
1 Учител по биология и здравно образование Химия и опазване на околната среда Висше образование
1 Учител по руски език и английски език Висше образование
1 Учител в група, практическо обучение Висше образование