nadpissivt

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Агенция по заетостта

Дирекция „Регионална служба по заетостта” – гр. Благоевград

"И Н Ф О Р М А Ц И Я
за свободните работни места в Благоевградски регион
по Бюра по труда към 18.07.2022г."

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Благоевград
Тел. за връзка 073/ 88-76-96
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 7 места
1 Техник - телекомуникации Висше образование
1 Учител практическо обучение Висше образование,геодезия
1 Учител практическо обучение /счетоводни дисциплини/ Висше образование
1 Главен експерт Висше образование
1 Експерт, здравословни и безопасни условия на труд Висше образование, чл.38, ал.1 от ЗХУ
2 Инженер,конструктор Висше образование, чл.38, ал.1 от ЗХУ

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Гоце Делчев
Тел. за връзка 0751 / 61263
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 6 места
1 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап Висше образование, Немски език
1 Учител теоретично обучение Висше образование, Ветеринарна медицина
1 Учител теоретично обучение Висше образование; Хранително вкусова промишленост
1 Учител,общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше образование,БЕЛ
1 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше образование,ФВС
1 Отчетник счетоводство Висше образование,Икономика

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Разлог
Тел. за връзка 0747/80-903
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 15 места
1 Лекар, кардиолог Висше образование
1 Лекар, гастроентеролог Висше образование
1 Лекар, вътрешни болести Висше образование
2 Лекари, анестезиолози Висше образование
1 Лекар, хирург Висше образование
2 Лекари, инфекциозни болести Висше образование
1 Лекар, нервни болести Висше образование
2 Медицински сестри,операционна и превързочна техника Висше образование
1 Машинен инженер Висше образование
1 Административен секретар Висше образование
1 Библиотекар Висше образование
1 Секретар,организации с нестопанска цел Висше образование

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Петрич
Тел. за връзка 0745/ 2-11-52
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ - 6 места
2 Ръководители технически надзор Висше образование
2 Инженер,строителен Висше образование
1 Заместник-управител Висше образование
1 Учител детска градина Висше образование

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Сандански
Тел. за връзка 0746/ 3-09-24
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 8 места
1 Бизнес консултант Висше образование
1 Ръководител/мениджър качество Висше образование
1 Координатор,производство Висше образование
1 Учител практическо обучение Висше образование
1 Психолог,училищен Висше образование
1 Учител практическо обучение Висше образование,Информатика
1 Учител,ресурсен Висше образование
1 Учител общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше образование,Биология и Химия

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Кюстендил
Тел. за връзка 078/55-04-82
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 22 места
1 Социален работник Висше образование
1 Управители Висше образование
2 Медицински сестри Висше образование
2 Психолози Висше образование
2 Кинезитерапевти Висше образование
1 Логопед Висше образование
2 Инженер-поддръжка Висше образование
2 Инженер-конструктор Висше образование
2 Техник, химия Висше образование
1 Ръководител, компютърен кабинет Висше образование
1 Управител ресторант Висше образование
1 Счетоводител Висше образование
1 Учител,БЕЛ Висше образование
1 Учител,физика Висше образование
1 Начален учител Висше образование
1 Учител ЦОУД Висше образование, НУП

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Дупница
Тел. за връзка 0701/5-05-38
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ - 4 места
1 Учител по математика, прогимназиален етап Висше образование
1 Учител БЕЛ Висше образование
1 Учител Биология,География,Химия Висше образование
1 Счетоводител Висше образование