nadpissivt

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Агенция по заетостта

Дирекция „Регионална служба по заетостта” – гр. Благоевград

"И Н Ф О Р М А Ц И Я
за свободните работни места в Благоевградски регион
по Бюра по труда към 11.07.2022г."

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Благоевград
Тел. за връзка 073/ 88-76-96
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 8 места
1 Техник - телекомуникации Висше образование
1 Учител практическо обучение Висше образование,геодезия
1 Учител практическо обучение /счетоводни дисциплини/ Висше образование
1 Учител ЦОУД, начално Висше образование НУП
1 Експерт, здравословни и безопасни условия на труд Висше образование, чл.38, ал.1 от ЗХУ
1 Учител ЦОУД, начално Висше образование,НУП до завръщане на титуляра
2 Инженер,конструктор Висше образование, чл.38, ал.1 от ЗХУ

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Гоце Делчев
Тел. за връзка 0751 / 61263
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 6 места
1 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап Висше образование, Немски език
1 Учител теоретично обучение Висше образование, Ветеринарна медицина
1 Учител теоретично обучение Висше образование; Хранително вкусова промишленост
1 Учител,общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше образование
1 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап Висше образование, БЕЛ
1 Учители,целодневна организация на учебния ден Висше образование

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Разлог
Тел. за връзка 0747/80-903
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 16 места
1 Лекар, кардиолог Висше образование
1 Лекар, гастроентеролог Висше образование
1 Лекар, вътрешни болести Висше образование
2 Лекари, анестезиолози Висше образование
1 Лекар, хирург Висше образование
2 Лекари, инфекциозни болести Висше образование
1 Лекар, нервни болести Висше образование
2 Медицински сестри - Хирургия Висше образование
1 Образователен медиатор Висше образование
1 Машинен инженер Висше образование
1 Административен секретар Висше образование
1 Библиотекар Висше образование
1 Секретар Висше образование

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Петрич
Тел. за връзка 0745/ 2-11-52
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ - 5 места
3 Ръководители технически надзор Висше образование,Техническо
1 Образователен медиатор Висше образование
1 Заместник-управител Висше образование

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Сандански
Тел. за връзка 0746/ 3-09-24
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 8 места
1 Бизнес консултант Висше образование
1 Ръководител/мениджър качество Висше образование
1 Координатор,производство Висше образование
1 Техник,градинарство Висше образование
1 Психолог,училищен Висше образование
1 Учител практическо обучение Висше образование,Информатика
1 Учител,ресурсен Висше образование
1 Инженер,ВИК Висше образование

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Кюстендил
Тел. за връзка 078/55-04-82
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 26 места
1 Социален работник Висше образование
1 Управители Висше образование
2 Медицински сестри - Хирургия Висше образование
2 Психолози Висше образование
3 Кинезитерапевти Висше образование
1 Логопед Висше образование
2 Инженер-поддръжка Висше образование
2 Инженер-конструктор Висше образование
2 Техник, химия Висше образование
2 Ръководители, компютърен кабинет Висше образование
1 Управител ресторант Висше образование
1 Счетоводител Висше образование
1 Учител,информатика Висше образование
1 Учител,математика Висше образование
1 Учител,БЕЛ Висше образование
1 Учител,физика Висше образование
1 Начален учител Висше образование
1 Учител ЦОУД Висше образование, НУП

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Дупница
Тел. за връзка 0701/5-05-38
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ - 1 места
1 Учител по математика, прогимназиален етап Висше образование