nadpissivt

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Агенция по заетостта

Дирекция „Регионална служба по заетостта” – гр. Благоевград

"И Н Ф О Р М А Ц И Я
за свободните работни места в Благоевградски регион
по Бюра по труда към 04.07.2022г."

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Благоевград
Тел. за връзка 073/ 88-76-96
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 8 места
1 Техник - телекомуникации Висше образование
1 Учител,информационни технологии Висше образование
2 Учител,български език Висше образование
1 Педагогически съветник Висше образование
1 Експерт, здравословни и безопасни условия на труд Висше образование, чл.38, ал.1 от ЗХУ
2 Инженер,конструктор Висше образование, чл.38, ал.1 от ЗХУ

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Гоце Делчев
Тел. за връзка 0751 / 61263
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 7 места
1 Отчетник-счетоводство Висше образование
2 Медицински сестри Висше образование
1 Работник, сглобяване на детайли Висше образование; Професионален колеж
1 Учител,общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше образование,Биология
2 Учители,целодневна организация на учебния ден Висше образование

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Разлог
Тел. за връзка 0747/80-903
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 15 места
1 Лекар, кардиолог Висше образование
1 Лекар, гастроентеролог Висше образование
1 Лекар, вътрешни болести Висше образование
2 Лекари, анестезиолози Висше образование
1 Лекар, хирург Висше образование
2 Лекари, инфекциозни болести Висше образование
1 Лекар, нервни болести Висше образование
2 Медицински сестри - Хирургия Висше образование
2 Образователен медиатор Висше образование
1 Машинен инженер Висше образование
1 Административен секретар Висше образование

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Петрич
Тел. за връзка 0745/ 2-11-52
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ - 6 места
1 Учител,детска градина Висше образование
3 Образователен медиатор Висше образование
1 Социален работник Висше образование
1 Заместник-управител Висше образование

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Сандански
Тел. за връзка 0746/ 3-09-24
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 4 места
1 Бизнес консултант Висше образование
1 Ръководител/мениджър качество Висше образование
1 Координатор,производство Висше образование
1 Техник,градинарство Висше образование

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Кюстендил
Тел. за връзка 078/55-04-82
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 21 места
1 Социален работник Висше образование
2 Управители Висше образование
1 Медицинска сестра Висше образование
2 Психолози Висше образование
2 Кинезитерапевти Висше образование
1 Логопед Висше образование
2 Инженер-поддръжка Висше образование
1 Инженер-конструктор Висше образование
2 Техник, химия Висше образование
1 Ръководител, компютърен кабинет Висше образование
1 Управител ресторант Висше образование
1 Счетоводител Висше образование
1 Учител,информатика Висше образование
1 Учител,математика Висше образование
1 Учител,БЕЛ Висше образование
1 Учител, физика Висше образование