nadpissivt

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Агенция по заетостта

Дирекция „Регионална служба по заетостта” – гр. Благоевград

"И Н Ф О Р М А Ц И Я
за свободните работни места в Благоевградски регион
по Бюра по труда към 13.06.2022г."

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Благоевград
Тел. за връзка 073/ 88-76-96
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 6 места
1 Оператор, въвеждане на данни Висше образование
1 Техник - телекомуникации Висше образование
1 Мениджър екип Висше образование
1 Експерт, здравословни и безопасни условия на труд Висше образование, чл.38, ал.1 от ЗХУ
2 Инженер,конструктор Висше образование, чл.38, ал.1 от ЗХУ

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Гоце Делчев
Тел. за връзка 0751 / 61263
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 8 места
1 Продавач-консултант Висше образование
2 Моделиер-конструктор, облекла Висше образование
1 Ел.техник, промишлено предприятие Висше образование
1 Отчетник-счетоводство Висше образование
2 Медицински сестри Висше образование
1 Работник, сглобяване на детайли Висше образование; Професионален колеж

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Разлог
Тел. за връзка 0747/80-903
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 15 места
1 Лекар, кардиолог Висше образование
1 Лекар, гастроентеролог Висше образование
1 Лекар, вътрешни болести Висше образование
2 Лекари, анестезиолози Висше образование
1 Лекар, хирург Висше образование
2 Лекари, инфекциозни болести Висше образование
1 Лекар, нервни болести Висше образование
2 Медицински сестри - Хирургия Висше образование
2 Администратор хотел Висше образование
1 Машинен инженер Висше образование
1 Административен секретар Висше образование

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Петрич
Тел. за връзка 0745/ 2-11-52
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ - 4 места
1 Заместник-управител Висше образование
3 Ръководител, технически надзор Професионална квалификация(за технически ръководител), Средно специално - технически, Висше образование

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Кюстендил
Тел. за връзка 078/55-04-82
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 29 места
3 Социални работници Висше образование
2 Управители Висше образование
1 Старши учител, детска градина Висше образование
1 Учител по Физика Висше образование/Физика
1 Старши експерт Висше образование
1 Рехабилитатор Висше образование
3 Медицински сестри Висше образование
2 Психолози Висше образование
3 Кинезитерапевти Висше образование
3 Логопеди Висше образование
2 Инженер-поддръжка Висше образование
1 Инженер-конструктори Висше образование
2 Техник, химия Висше образование
1 Ръководител, компютърен кабинет Висше образование
1 Управител ресторант Висше образование
2 Счетоводители Висше образование

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Дупница
Тел. за връзка 0701/5-05-38
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ - 5 места
1 Химик Висше образование,чл.38, ал.1 от ЗХУ
1 Главен счетоводител Висше образование
1 Старши химик Висше образование, чл.38, ал.1 от ЗХУ
1 Библиотекар Висше образование, чл.38, ал.1 от ЗХУ
1 Магистър фармацевт Висше образование, чл.38, ал.1 от ЗХУ