nadpissivt

И Н Ф О Р М А Ц И Я
за свободните работни места в Благоевградски регион
по Бюра по труда към 30.05.2022г.

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Благоевград
Тел. за връзка 073/ 88-76-96
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 2 места
1 Оператор, въвеждане на данни Висше образование
1 Мениджър екип Висше образование


Дирекция “Бюро по труда” – гр. Гоце Делчев
Тел. за връзка 0751 / 61263
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 8 места
1 Продавач-консултант Висше образование
2 Моделиер-конструктор, облекла Висше образование
1 Ел.техник, промишлено предприятие Висше образование
1 Отчетник-счетоводство Висше образование
2 Медицински сестри Висше образование
1 Работник, сглобяване на детайли Висше образование; Професионален колеж


Дирекция “Бюро по труда” – гр. Разлог
Тел. за връзка 0747/80-903
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 20 места
1 Лекар, кардиолог Висше образование
1 Лекар, гастроентеролог Висше образование
1 Лекар, вътрешни болести Висше образование
2 Лекари, анестезиолози Висше образование
1 Лекар, хирург Висше образование
2 Лекари, инфекциозни болести Висше образование
1 Лекар, нервни болести Висше образование
2 Медицински сестри Висше образование
2 Администратор хотел Висше образование
1 Машинен инженер Висше образование
1 Административен секретар Висше образование
5 Рецепционисти хотел Висше образование


Дирекция “Бюро по труда” – гр. Петрич
Тел. за връзка 0745/ 2-11-52
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ - 3 места
1 Заместник-управител Висше образование
1 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше образование
1 Счетоводител Висше образование


Дирекция “Бюро по труда” – гр. Сандански
Тел. за връзка 0746/ 3-09-24
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 места


Дирекция “Бюро по труда” – гр. Кюстендил
Тел. за връзка 078/55-04-82
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 35 места
3 Социални работници Висше образование
2 Управители Висше образование
1 Учител по Информатика Висше/Информатика
1 Учител по Матемика Висше образование/Математика
1 Учител по Български език и Литература Висше образование/БЕЛ
1 Учител по Физика Висше образование/Физика
1 Старши експерт Висше образование
1 Рехабилитатор Висше образование
3 Медицински сестри Висше образование
2 Психолози Висше образование
3 Кинезитерапевти Висше образование
3 Логопеди Висше образование
1 Техник, овощарство Висше образование
2 Инженер-поддръжка Висше образование
2 Инженер-конструктори Висше образование
2 Техник, химия Висше образование
1 Ръководител, компютърен кабинет Висше образование
1 Технически секретар Висше образование
1 Управител ресторант Висше образование
3 Счетоводители Висше образование


Дирекция “Бюро по труда” – гр. Дупница
Тел. за връзка 0701/5-05-38
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ - 6 места
1 Главен енергетик Висше образование
1 Химик Висше образование,чл.38, ал.1 от ЗХУ
1 Главен счетоводител Висше образование
1 Старши химик Висше образование, чл.38, ал.1 от ЗХУ
1 Библиотекар Висше образование, чл.38, ал.1 от ЗХУ
1 Магистър фармацевт Висше образование, чл.38, ал.1 от ЗХУ