nadpissivt

МЛАДЕЖКИ ЛАГЕР
“ПРЕХОДЪТ КЪМ ЗЕЛЕНА ИКОНОМИКА В БЪЛГАРИЯ”
Формуляр за кандидатстване: https://docs.google.com/…/1FAIpQLSef8uX…/viewform
 
Институт за икономическа политика организира следващата дейност по проекта „GENERATION ZЕЛЕНО“ – тридневен Младежки лагер на тема „Преходът към зелена икономика в България“.
 
Младежкият лагер ще се проведе в периода 3-5 юни 2022 г. в хотел Жеравна, Банкя.
Лагерът цели да събере около 40 Младежки Еко Делегати - някои от младежите, взели участие в проведените по проекта три Младежките форуми за диалог в Перник, София и Стара Загора, както и други млади хора, които имат желание да допринесат със своите идеи и предложения към развитието на една по-зелена и устойчива България.
 
Програмата на Младежкия лагер ще включва интересни презентации, работа по групи, дискусии върху идеите и предложенията, които ще залегнат в Младежката ЕКО Резолюция и участие в иновативната образователна игра "Климатична фреска", разработена от световни специалисти в областта на климата и показваща взаимовръзката между човешката дейност и климатичните промени.
 
В резултат от провеждането на различни интерактивни сесии, дискусии и срещи с хора от практиката, по време на лагера младежите ще обобщят своите идеи и предложения за развитието за зелена икономика и устойчиво развитие в България и ще бъде изготвена МЛАДЕЖКА ЕКО РЕЗОЛЮЦИЯ, която след това ще бъде представена пред общинските администрации на трите града – София, Перник и Стара Загора и ресорните комисии в Народното Събрание на Република България.
 
ЗАЩО ДА СЕ ВКЛЮЧИТЕ? - За да споделите своята визия за по-зелена и устойчива България, да се срещнете с други активни млади хора, заинтересовани от темата, да се включите в интересни интерактивни сесии, игри и симулации, да обмените опит и идеи с хора от практиката и да вземете активно участие в изработването на МЛАДЕЖКАТА ЕКО РЕЗОЛЮЦИЯ, която ще съдържа именно Вашите идеи и предложения за развитието на зелена и устойчива България!
 
КОЙ МОЖЕ ДА УЧАСТВА? - Младежи на възраст от 18 до 30 години, които проявяват интерес към зеления преход в България, опазване на околната среда и възможностите за развитие на зелено предприемачество.
 
КРАЕН СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: Младежите, желаещи да се включат в Младежкия лагер, могат да подават своите кандидатури до 29 май 2022 г. като попълнят следния Формуляр за кандидатстване : https://docs.google.com/…/1FAIpQLSef8uX…/viewform  .
Младежкият лагер цели да събере около 40 младежи и при по-голям интерес Институт за икономическа политика си запазва правото да селектира регистрираните участници на база на мотивацията им и предложените от тях идеи.
 
СЕРТИФИКАТИ: Всички младежи, взели участие в проекта "GENERATION ZЕЛЕНО", ще получат сертификат Youthpass с подробно описание на уменията и компетенциите, придобити в резултат от участието им в различните дейности по проекта. Младежите, които ще вземат участие в тридневния Младежки лагер, ще получат и специално изработени Еко сертификати за принос към изготвянето на Младежката Еко Резолюция.
 
РАЗХОДИ ЗА УЧАСТИЕ: Участието в Младежкия лагер е безплатно, като организаторите покриват две нощувки (на 3 и 4 юни), изхранване, кафе паузи и обучителни материали. За участниците, които не живеят в София или в близост до Банкя, се предвижда покриване и на транспортните разходи.