nadpissivt

"И Н Ф О Р М А Ц И Я

за свободните работни места в Благоевградски регион

по Бюра по труда към 23.05.2022г."   

                              

                              

                Дирекция “Бюро по труда” – гр. Благоевград            

                                                               Тел. за връзка 073/ 88-76-96    

                А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 4 места            

2             Инженер-конструктори            Висше образование

1             Експерт, здравословни и безопасни условия на труд               Висше образование

            Мениджър екип            Висше образование

                Дирекция “Бюро по труда” – гр. Гоце Делчев           

                Тел. за връзка 0751 / 61263      

                А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 6 места             

1             Продавач-консултант Висше образование

            Моделиер-конструктор, облекла       Висше образование

1             Ел.техник,промишлено предприятие              Висше образование

            Отчетник-счетоводство             Висше образование

            Работник,сглобяване на детайли        Висше образование; Професионален колеж

 

                Дирекция “Бюро по труда” – гр. Разлог        

                                                                           Тел. за връзка 0747/80-903          

                А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 20 места          

1             Лекар, кардиолог         Висше образование                                            

1             Лекар, гастроентеролог            Висше образование                                            

1             Лекар, вътрешни болести        Висше образование                                            

2             Лекари, анестезиолози             Висше образование                                            

1             Лекар, хирург  Висше образование                                            

            Лекари, инфекциозни болести             Висше образование                                            

1             Лекар, нервни болести             Висше образование                                            

            Медицински сестри     Висше образование                                            

            Администратор хотелВисше образование                                            

            Машинен инженер      Висше образование                                            

1             Административен секретар    Висше образование                                            

5             Рецепционисти хотелВисше образование

                                          

                Дирекция “Бюро по труда” – гр. Петрич       

                Тел. за връзка 0745/ 2-11-52    

                А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ - 2 места               

1             Учител, общообразователен учебен предметв гимназиален етап  Висше/математика

            СчетоводителВисше/Икономика

 

                Дирекция “Бюро по труда” – гр. Кюстендил

                                                                                     Тел. за връзка 078/55-04-82              

                А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 34 места           

3             Социални работници  Висше образование

            Управители      Висше образование

            Учител по Информатика           Висше/Информатика

            Учител по Матемика   Висше образование/Математика

            Учител по Български език и Литература          Висше образование/БЕЛ

1             Старши експерт             Висше образование

1             Рехабилитатор               Висше образование

3             Медицински сестри     Висше образование

            Психолози         Висше образование

            Кинезитерапевти          Висше образование

3             Логопеди           Висше образование

1             Техник, овощарство    Висше образование

2             Инженер-поддръжкаВисше образование

2             Инженер-конструктори            Висше образование

            Техник химия  Висше образование

1             Ръководител, компютърен кабинет  Висше образование

1             Технически секретар  Висше образование

3             Счетоводители              Висше образование

 

                                                 Дирекция “Бюро по труда” – гр. Дупница   

                Тел. за връзка 0701/5-05-38     

                А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ - 5 места             

1             Главен енергетик         Висше образование

1             Химик  Висше образование,чл.38, ал.1 от ЗХУ

1             Главен счетоводител  Висше образование

1             Старши химикВисше образование, чл.38, ал.1 от ЗХУ

1             Магистър фармацевт  Висше образование, чл.38, ал.1 от ЗХУ