nadpissivt

 

ACCOUNT EXECUTIVE

DEVOPS ИНЖЕНЕР

NET PRACTICE MANAGER

SEM EXPERT (SEARCH ENGINE MARKETING EXPERT) В ДИГИТАЛНА АГЕНЦИЯ

SEO (SEARCH ENGINE OPTIMIZATION)

АВТОР ТЕХНИЧЕСКА ДОКУМЕНТАЦИЯ (TECHNICAL WRITER)

АКТЮЕР

АРХИТЕКТ

БИЗНЕС КОНСУЛТАНТ

ВИРТУАЛЕН УЧИТЕЛ

ГЕЙМ ДИЗАЙНЕР (GAME DESIGNER)

ДИГИТАЛЕН ПРОДУЦЕНТ

ДИГИТАЛЕН СПЕЦИАЛИСТ

ДИГИТАЛЕН ХУДОЖНИК

ЕКСПЕРТ "ДИРЕКТНИ ПРОДАЖБИ И МИГРАЦИОННА СТРАТЕГИЯ"

ЕКСПЕРТ "СОЦИАЛНИ МЕДИИ"

ЕКСПЕРТ ПО ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ

ЕКСПЕРТ-ХИМИК

ЕНЕРГИЕН МЕНИДЖЪР

ЕРГОТЕРАПЕВТ

ИНЖЕНЕР НА АВТОМОБИЛЕН СОФТУЕР

ИНЖЕНЕР ПО КАЧЕСТВО

ИНОВАЦИОНЕН МЕНИДЖЪР

ИТ СПЕЦИАЛИСТ С БИЗНЕС НАСОЧЕНОСТ

КИНЕЗИТЕРАПЕВТ

КОМПОЗИТОР НА МУЗИКА ЗА КОМПЮТЪРНИ ИГРИ

КОНСУЛТАНТ ПО ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

КОПИРАЙТЪР В РЕКЛАМНАТА АГЕНЦИЯ

КОУЧ

ЛИДЕР НА ВИРТУАЛЕН ЕКИП

ЛИЙН МЕНИДЖЪР

ЛИЧЕН ТРЕНЬОР

ЛИЧЕН ФИНАНСОВ КОНСУЛТАНТ

MАРКЕТИНГ ЕКСПЕРТ

МАРКЕТИНГ И PR КОНСУЛТАНТ

МЕНИДЖЪР "КОРПОРАТИВНИ КЛИЕНТИ"

МЕНИДЖЪР "КОРПОРАТИВНИ КОМУНИКАЦИИ"

МЕНИДЖЪР "ПРОЕКТИ"

МЕНИДЖЪР "ТЕХНИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА ПЕРСОНАЛА"

МЕНИДЖЪР В ОБЛАСТТА НА МРЕЖОВИТЕ ТЕХНОЛОГИИ

МЕНИДЖЪР НА ОБЩНОСТТА

МЕНИДЖЪР ПО КАЧЕСТВОТО (QUALITY MANAGER)

МЕНИДЖЪР СОЦИАЛНИ МЕДИИ

МЛАДШИ ИНЖЕНЕР ПО ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА СОФТУЕР

МЪРЧАНДАЙЗЕР

НАНОТЕХНОЛОГ

ОДИТОР

ОНЛАЙН КОМУНИКАТОР

ОНЛАЙН РЕДАКТОР

ПРЕДПРИЕМАЧ

ПРОДУЦЕНТ НА ИГРИ

ПСИХОЛОГ, РАБОТЕЩ В ИНСТИТУЦИЯ

РАЗРАБОТЧИК НА ИГРИ

РАЗРАБОТЧИК НА КОМПЮТЪРНИ ИГРИ

РАЗРАБОТЧИК НА МОБИЛНИ ПРИЛОЖЕНИЯ

РАЗРАБОТЧИК НА ОБЛАЧНИ ПРИЛОЖЕНИЯ

РЕГИОНАЛЕН МЕНИДЖЪР "ПРОДАЖБИ"

РЕКЛАМА И PR В ЕДНО

РЕКЛАМИСТ

РИСК МЕНИДЖЪР

РЪКОВОДИТЕЛ "ОРГАНИЗАЦИОННА КУЛТУРА"

РЪКОВОДИТЕЛ НА ПОЛЕТИ

СОФУТЕРЕН РАЗРАБОТЧИК

СПЕЦИАЛИСТ МОБИЛНИ ПРИЛОЖЕНИЯ

СПЕЦИАЛИСТ ДИГИТАЛНО ПЛАНИРАНЕ (DIGITAL PLANNER)

СПЕЦИАЛИСТ КАЧЕСТВЕН КОНТРОЛ

СПЕЦИАЛИСТ КАЧЕСТВЕН КОНТРОЛ (QUALITY ASSURANCE, QA)

СПЕЦИАЛИСТ ПО ДОБАВЕНА РЕАЛНОСТ

СПЕЦИАЛИСТ ПО МАРКЕТИНГ НА СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

СПЕЦИАЛИСТ ПО ОБЩУВАНЕТО

СПЕЦИАЛИСТ ПОЛЗВАЕМОСТ (USABILITY SPECIALIST)

СТАРШИ ПРОГРАМИСТ (SENIOR JAVA DEVELOPER)

СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАНЬОР В РЕКЛАМНА АГЕНЦИЯ

СУПЕРВАЙЗЪР В КОЛ ЦЕНТЪР

ТВОРЧЕСКИ ЛИДЕР "ДИГИТАЛНИ КОМУНИКАЦИИ"

УЕБ ДИЗАЙНЕР

УЕБАНАЛИЗАТОР (WEB ANALYST)

ФИНАНСОВ АНАЛИЗАТОР В ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК

ФОРУМИСТ "PR ОБСЛУЖВАНЕ"

ФУТУРИСТ

ПРОФЕСИЯ: PR СПЕЦИАЛИСТ